по горизонтали: от 55 до 2,4°, по вертикали: от 33 до 1,4°, по диагонали: от 61,5 до 2,8°

Это единственный товар